EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-05-2021 12:08   Güncelleme : 12-05-2021 12:08

Hukuk Dalları Nelerdir?

Hukuk Dalları Nelerdir?

Hukuk Dalları Nelerdir?

 

 

Hukuk dallarını iki başlık altında incelemek mümkündür. Yani hukuk dalları ikiye ayrılmaktadır. Birisi kamu hukuk dalları, diğeri ise özel olarak adlandırılan hukuk dallarıdır. Peki, hukuk dalları nelerdir? Bu konuya isabetli bir şekilde yanıtlar veren Avukat Aylin Göstericiler; hukukun temel dalları hakkında geniş bilgilere yer verdi. İşte ayrıntılar!

 

Anayasa Hukuku Nedir?

 

Anayasa Hukuku’nun en temel hukuk alanı olduğunu ifade eden Avukat Aylin Göstericiler, anayasanın, en temel yasa olduğunun da altını çizdi! Anayasanın önemine değinen Avukat Aylin Göstericiler, tüm hukuk kurallarının anayasa çerçevesinde şekillendiğini de ifade etti.

Anayasa hukuku; devletin başlıca organlarının teşkilatını ve mekanizmasını, ülkemizde ki tüm vatandaşların devlet karşısında sahip olduğu temel gerçek ve hürriyetler ile beraber devlete karşı olan vazife ve yükümlülüklerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. Anayasa hukukunun en önemli başlıca kaynağı, daima 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

Devlet uzuvlarının oluşumu, devletin sahip olduğu vazife ve yetkiler, vatandaşların devlete karşı sahip olduğu başlıca hak ve özgürlükler, aynı zamanda vatandaşların devlet yönetimine karşı olan ödev ve sorumlulukları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa hukuku kapsamındadır.

 

İdare Hukuku Nedir?

 

İdare hukuku, ülke yönetiminin kuruluşunu, işleyişini, aynı zamanda vatandaşların devletle olan ilişkilerini tertip eden, kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku kapsamında, başlıca kaidelerin bulunduğu hiçbir kaide yoktur. İdare hukuku kapsamında devlet görevlisi kanunu, idari muhakeme kanunu ve belediye kanunları gibi birçok kanunlar bulunmaktadır. İdarenin personeli, malları gibi etkenlerde idare hukuku tarafından incelenmektedir.

 

Ceza Hukuku Nedir?

 

Ceza kanunlarının suç olarak kabul ettiği ve bu ceza suçlarını işleyen şahısların takip edilmesi, cezalandırılması ve yargılanmasındaki esas ve usulleri inceleyen hukuk dalıdır. Ceza hukukunun en kapsamlı hukuk alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Avukat Aylin Göstericiler, bu alanda teknik detayların da fazla olduğunu belirtti.

 

Vergi Hukuku Nedir?

 

Devletin, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak amacından dolayı vatandaşlardan karşılıksız olarak aldığı vergiler ve bu bağlamda vergilendirme ilişkisinde uyulacak kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

 

İcra-İflas Hukuku Nedir?

 

Yargıevinin resmi olarak almış oldukları kararları, devlet uzuvları aracılığı ile uygulanmasını tertip eden hukuk dalıdır. Buna bağlı olarak, icra muamelesi mahkeme de değil, icra dairelerinde görülmektedir. Özel bir izleme usulünü tertip eden hukuka da icra hukuku denilmektedir.

 

Devletler Genel Hukuku Nedir?

 

Milletlerarası genel hukuk olarak da bilinen devletler genel hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alan bir hukuktur. Buna bağlı olarak ülkelerin, devletlerin ve uluslararası kurumların birbirleri ile olan münasebetlerini düzenleyen hukuk dalına, devletler hukuku denilmektedir.

 

Yargılama Hukuku Nedir?

 

Ülkemizdeki bağımsız mahkemelerin adaleti uygularken müracaat edeceği usulleri belirleyen hukuk dalıdır. Yargılama hukukunun bağımsız mahkemeler tarafından etkili bir basamak olduğunu ifade eden Avukat Aylin Göstericiler, yargılama hukukunun da birtakım esaslara göre şekillendiğini ifade etti.

 

İç ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

 

İşçi ve işveren arasında ki bir sözleşme ile kurulan çalışma işbirliği kapsamında, işveren ve işçinin sahip olduğu hak ve hükümlülükleri yerine getiren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bireysel ve toplu iş hukuku, aynı zamanda sosyal güvenlik hukuku olarak 3 dala ayrılmaktadır.

 

Kaynak ; https://aylingostericiler.av.tr/